bez použití hypnózy

K současnému životu se vztahují všechny minulé i budoucí životy. Kdo si chce vyřešit problémy v současném životě, je regresní terapie skvělý nástroj, jak se těchto problémů zbavit.  Čím více minulých životů odkryjeme, tím více nám vše dává smysl a souvislosti. Člověk pak lépe rozeznává etapy vnitřního vývoje, duchovního růstu.

Mnohé z toho, co jsme někde v minulosti prožili, v nás žije dosud, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. Je to taková kocovina z minulých životů. Podle mne nemůže člověk vědět kam jde, pokud neví kde byl. Minulost mu často svazuje nohy. Valná většina problémů leží mimo dosah tohoto současného života.

Jdeme po stopách, hledáme důvody nynějšího utrpení, abychom odhalili jeho příčinu, tedy všechna možná traumata, která se nám v minulých životech staly, popř. v současném životě. Tímto způsobem vyřešíme naše problémy. Někdo může namítnout, že to udělají injekce a léky také, ale ty pouze potlačují příznaky, nehledají příčinu a neřeší jí. Hlubinná regresní terapie příčinu nachází a řeší tak, aby se problémů člověk zbavil a nevracely se.

Ten kdo praktikuje návraty lidí do jejich minulosti každý den několik hodin po léta, nevěnuje se tomu jen pár měsíců, či pouze příležitostně, jako doplněk k jiným metodám, ten získá mnoho neopakovatelných zážitků, je svědkem emotivně prožitých rozmanitých a barvitých příběhů, na které je lidská fantazie krátká. Často lidé po sezení říkají: „Toto by mne ani ve snu nenapadlo, tohle jsem si nemohl vymyslet“. Vidí, jak se lidé svých potíží postupně sezení po sezení zbavují, jak mají větší radost ze života, stávají se laskavějšími lidmi. Mění se mu před očima k lepšímu ve všech směrech.

Vše, co člověk při sezení regresní terapie řekne, je dobře, nic není špatně. Terapeut není soudce, ani poradce, ale váš průvodce. Nejde o to, zda dokazujeme pravdivost minulých životů, či pravost fakt. Jde o subjektivní pocity ať už fyzické, nebo emoční, o myšlenky v danou chvíli a o návaznost tohoto na současnost, a na tom, zda se potíží, se kterými přišel, zda se jich natrvalo zbavil. Každý, kdo léta pravidelně praktikuje regresní terapii, rozezná pravost a nepravost regresních vzpomínek u svých klientů. Sezení mají často silný emoční náboj. Kdo se na cestu proti času do svých minulých životů vydá, určitě nebude litovat.